Seminarium: Rymdverksamhet ur ett samhällsperspektiv

Just nu pågår den nationella utredningen om svensk rymdverksamhet med syftet att föreslå en svensk nationell rymdstrategi.
Utredaren Ingemar Skogö och utredningens sekreterare Thorwald Larsson fokuserar under hösten på att skaffa faktaunderlag om svensk rymdverksamhet. Utredningen skall avlämna sin rapport i maj 2015.
Till utredningen finns en expertgrupp på tio personer knutna. Under utredningsarbetet arrangeras en mängd möten och studiebesök.
Föreningen Rymdforum ordnar nu med hjälp av SSC ett seminarium om samhällsnyttan med rymdverksamheten.

New focus on innovative and cost-efficient satellites in Sweden

OHB Sweden, Stockholm, and ÅAC Microtec, Uppsala, have been commissioned by the Swedish National Space Board to continue studying a cost-effective satellite, InnoSat, from an innovative perspective. The two companies' extensive expertise, innovative products and efficient work approaches are combined in a successful manner, giving Sweden the opportunity to build satellites at a very competitive price.

For further details, see attachment.

Subscribe to OHB Sweden RSS